lunes, marzo 13, 2017

CONVOCATORIA ASAMBLEA


El próximo día 28 de marzo se va a celebrar la Asamblea General Ordinaria del Club de Ajedrez Gros Xake Taldea.

Los datos de celebración de la asamblea son los siguientes:

LUGAR: Club G.X.T.. Sala Joseba Arzak

DIA: 28 de marzo de 2017
HORA: 19:30 en primera y única convocatoria.

ORDEN DEL DIA

1.      Lectura y aprobación del acta anterior.
2.      Memoria deportiva 2016
3.      Memoria económica:
-Balance año 2016
-Presupuesto año 2017 y situación
4.      Ruegos y preguntas.


En Donostia, a 11 de marzo de2017

Datorren martxoaren 28an Gros Xake Taldeko Ohiko Asanblada Orokorra egingo da.

Asanbladari buruzko informazioa hemen daukazue:

LEKUA: G.X.T. klubean. Joseba Arzak Aretoa
EGUNA: 2017ko martxoaren 28an
ORDUA: 7,30etan lehena eta bakarra den  deialdian.

EGUNEKO GAI-ZERRENDA

1.      Aurreko aktaren irakurketa eta onarpena.
2.      2016eko kirol txostena.
3.      Txosten ekonomikoa:
-2016eko balantzea.
-2017ko aurrekontua eta egoera.
4.      Galderak eta eskariak.


Donostian, 2017ko martxoaren 11an

No hay comentarios: