lunes, marzo 05, 2018

CONVOCATORIA ASAMBLEA


El próximo día 13 de marzo se va a celebrar la Asamblea General Ordinaria del Club de Ajedrez Gros Xake Taldea.
Los datos de celebración de la asamblea son los siguientes:
LUGAR: Club G.X.T.. Sala Joseba Arzak
DIA: 13 de marzo de 2018
HORA: 19:30 en primera y única convocatoria.
ORDEN DEL DIA
1.      Lectura y aprobación del acta anterior.
2.      Memoria deportiva 2017
3.      Memoria económica:
-Balance año 2017
-Presupuesto año 2018 y situación
4.      Ruegos y preguntas.
Datorren martxoaren 13an Gros Xake Taldeko Ohiko Asanblada Orokorra egingo da.
Asanbladari buruzko informazioa hemen daukazue:
LEKUA: G.X.T. klubean. Joseba Arzak Aretoa
EGUNA: 2018ko martxoaren 13an
ORDUA: 7,30etan lehena eta bakarra den  deialdian.
EGUNEKO GAI-ZERRENDA
1.      Aurreko aktaren irakurketa eta onarpena.
2.      2017eko kirol txostena.
3.      Txosten ekonomikoa:
-2017eko balantzea.
-2018ko aurrekontua eta egoera.
4.      Galderak eta eskariak.

No hay comentarios: